Bejelentés


Bácsgyulafalva Honlapja Üdvözöljük


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

2010. november 26. NAPSUGARAS ŐSZ 2010

Falunkban november 26-án tartották a napsugaras őszt, ezekkel a szavakkal köszöntötte az igazgatőnő a megjelenteket: Október elseje az idősek világnapja. Ebből az alkalomból köszöntjük mindazokat az embereket, akik hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött. Segítségükkel ápoljuk a hagyományainkat, száll generációról –generációra a sok tudás. Szeretettel gondolunk rájuk, s nem csak ezen a napon, hanem az év minden napján, hisz szeretetükkel, bölcsességükkel ők is mindig a rendelkezésünkre állnak. Idős koruk tapasztalatával helyükre tudják tenni a dolgokat,tudják mi a jó, amit tovább adhatnak, s tudják mi az a rossz, amit el kell kerülni a következő generációnak. Feladatunk, lehetővé tenni számukra az öregkorhoz méltó életet, támaszt nyújtani nekik a pihenés éveibe. Vigyázni kell rájuk segíteni őket, hogy a hosszú évek kemény munkája után örömteli életet élhessenek. Érezzék, hogy nem hagyjuk magukra őket, hogy fontos részei életünknek. Szüleink és nagyszüleink mosolya és gondoskodása rengeteg erőt sugároz felénk, a kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs számunkra. Jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívánunk minden idős embertársunknak. Varga Rajnai Rózsa – igazgatónő 2010. június 12. TANÉVZÁRÓ 2009/10

Tegnap nyitottuk meg az új 2009-2010-es tanévet, és már itt van az évzáró napja, a nagybetűs nyári szünet kezdete. Nagy utat tettünkmeg a tanév kezdete óta, még ha rövidnek is tűnik az eltelt idő. Most elérkezett a számadás, a bizonyítványosztás ideje, ami egész éves munkánkat mérlegre teszi. Ilyenkor mi, tanárok is elgondolkodunk azon, hogyan teljesítettünk a gyermekekkel közösen, mit tettünk jól vagy rosszul. Ebben a tanévben, tíz osztályba 121 tanuló járt az iskolába. A napi oktató-nevelő munkát 19 pedagógus látta el. Munkánkat segítette az iskolatitkár, a közgazdász, a takarítók és a karbantartók. Tisztelt jelenlévők! Iskolánk tantestülete mindig arra törekedett, hogy minnél több legyen az az érték, amit a gyermekek tudásában, szociális - kulturális fejlődésében kaphatnak az iskolától. Iskolánk nyíltan és tudatosan vállalja, belső és külső erőkkel megküzdve is, hogy az értékeit megőrzi és továbbadja. Teszi ezt mindennapjaiban. Értéket kíván a tudáshoz hozzáadni egy olyan világban, ahol az értékek tudatos megsemmisítése, nevetségessé tétele folyik. Kérek minden pedagógust, szülőt, hogy közösen védjük, óvjuk gyermekeinket, jövőjük és általuk jövőnk érdekében az értékeket romboló hatásoktól. Tisztelt szülők! Elvégeztük e tanévben is azokat a feladatokat, amit a tanévre célul tűztünk ki magunknak. Voltak vidám és szomorú pillanataink, voltak ragyogó sikereink és estenként kudarcaink is. Mindezek ellenére sikeres tanévet tudhatunk magunk mögött. E tanévben is, szervezett rendezvényeink a játszóházi foglalkozások, az iskola 125 éves évfordulója, a sportverseny, Napsugaras ősz, kirándulás, a gyermekek fejlődését szolgálták. Azon munkálkodtunk, hogy megteremtsük az elvárások, igények és a pedagógiai programunnkban megfogalmazottak összhangját. Kollégáim nevében is igérem, továbbra is azon leszünk, azon munkálkodunk, hogy a ránk bízott gyerekekből a bennünk rejlő értékeket minél nagyobb sikerrel és eredménnyel hozzuk felszínre. Törekedjünk arra, hogy az oktatásban-nevelésben résztvevő hármas a tanító a szülő és a tanuló, az utóbbi érdekében keressünk minden lehetőséget, ami segít a gyermek minnél magasabb szintű fejlődését. Varga Rajnai Rózsa a bácsgyulafalvi Kis Ferenc Álatalános Iskola igazgatónője

Becsengettek

Megkezdődött a bácsgyulafalvi Kis Ferenc Általános Iskolában az újabb tanév, ami nem kis gondot jelentett az iskola vezetésének. Hiszen a tanintézmény fönnállása óta a magyar tagozaton először kezdte meg hét gyermek az első osztályt. A szerbiai kormány oktatásügyi reformjának ma még csak az előszelét érezzük. Szerbiának az elkövetkezendő néhány évben elkerülhetetlen reformokat kell véghezvinnie az európai integrációért. Ha a reform szót halljuk, legtöbbünknek a leépítés jut az eszébe. A szerb államnak racionalizálni kell, vagyis megvizsgálni, ésszerűen költi-e az állam az adófizetők pénzét. A bank szektor reformálásánál, liberalizációjának következtében a Vajdasági Bank gyulafalvi fiókját meg is szüntették. Most az állami közigazgatás és az oktatásügy van soron. Az ésszerűsítés első lépése tagozat-összevonásokat jelent. Sok többségi faluban, így a szomszéd faluban, Kerényen is tágra nyílt szemekkel figyelik, mit is határoznak Belgrádban, mert annak elkerülhetetlen következményei lesznek a falu számára. Kerényen az 1982-ben születettek annyian voltak, hogy három harmincas létszámú tagozatot töltöttek meg. Most a tavasszal ballagtak el az utolsó háromtagozatos nyolcadikosok, jövőre már csak két húszas osztály ballag. A most ötödikesek pedig csak 31-en vannak, azaz két tagozat 15 és 16 gyermekkel. Külön miniszteri engedéllyel sikerült két tagozatot nyitni, jövőre erre már nem lesz lehetőség, mert a többségi nemzetűeknek minimálisan 25 gyermekkel lehet osztályt nyitni. A helyzet Bácsgyulafalván sem rózsásabb. Az idén megkegyelmeztek a kisebbségi tagozatoknak, így nyílhatott meg a magyar tagozat. Jövőre a számítások szerint lesz elegendő gyermek az első osztály megnyitásához. A helyi iskola számára gondot a 2014-15-ös tanév jelenti majd, hisz a számítások szerint akkor maximum 5 magyar és 5 nem magyar gyermeket íratnak az első osztályba. A miniszter kijelentése alapján épp attól a tanévtől kezdve kapják a pedagógusok a gyereklétszám után a jövedelmüket, ami azt jelenti, hogy a fővárosi tanítónak a jövedelme a falusi tanító jövedelmének a duplája is lehet.Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!