Bejelentés


Bácsgyulafalva Honlapja Üdvözöljük


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
2010.dec.22. KARÁCSONYI MŰSOR ÉS TÉLAPÓCSOMAG OSZTÁSA

T A N Á C S G Y Ű L É S

A bácsgyulafalvi helyi közösség tanácsa megtartotta gyűlését. A tanácstagok és a végrehajtó bizottsági tagok mellett az ülésen jelen volt az újonnan alakult Energy Ifjúsági Klub elnöke, valamint a Demokrata Párt helyi szervezetének képviselői is. A következő napirend szerint dolgoztak a tanácstagok: a falunapi beszámoló: A falunap költségvetése 119.830 dinár, a városi hatalom minden helyi közösség falunapi ünnepségét évi 20.000 dinárral támogatja. 330 fizetett vendég volt, 70 a Művelődési Egyesület vendége, 59 a HK vendége (35 meghívott, 10 ÖTE, 14 zenekari tag). a búcsú pénzügyi beszámolója: a 2010-es búcsúi bevétel kicsivel elmaradt a tavalyihoz képest. A 2010-es búcsúi bevétel 67.300 dinár. a temetőtérkép projektum ismertetése: az elkészült projektumtervet Keszég Kornél tanácselnök bemutatta a tanácsnak és a jelenlévő vendégeknek, majd a tanácstagok ezt is egyhangúlag megszavazták. Az új temetőrendezés 2011-től lép érvénybe, mikor a tanács elfogadja a kísérő dokumentumokat. egyéb: - az újonnan alakult ifjúsági klub elnöke ismertette a falu vezetőségével a terveiket. A tanács mint eddig mindig, most is a lehetőségekhez mérten támogatni fogja ezt az ifjúsági szervezetet is. - Demokrata Párt helyi szervezetének képviselői köszönetet mondtak a tanácsnak a lehetőségért, hogy részt vehettek a tanácsülésen. A gyűléseken bárki részt vehet, ez benne van a település alapszabályzatában. 2010.dec.11. KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK

Festés, sógyúrás, ollóvágta és más kézműves technikák 6-10 éves gyermekeknek. Foglalkozások ingyenesek! A gyermekeknek csak a szükséges felszerelést kell magukkal hozni (pl. olló, ragasztó, festék, ecset stb.) Az első foglalkozást december 11-én szombaton tartották. Első alkalommal karácsonyi gipszfigurákat készítettek, újságpapír, festék felhasználásával. A foglakozásokat Süge Judit tartja. Elérhetősége: Sípos György 79, tel. 864-119. Az esetleges zsúfoltság elkerülése érdekében előzetesen jelentkezzenek be. 2010. december 10. ÖNERŐBŐL is LEHET !

Ez ma nem egy közkedvelt és megvalósítható szlogen. Mindenki pályázásról, hitelezésről beszél. Önerőből valamit elkészíteni, talán társadalmi munkában részt venni? Hát ez manapság nem divatos. A régi kommunista-szocialista ideológia egyik alapvető pillére a társadalmi munka volt. Ingyen valamit dolgozni elhivatottságból, meggyőződésből nem mérvadó a mai rohanó világban. Itt egy példa az ellenkezőjéről: Bácsgyulafalva 127 éves múlttal rendelkező település. A XXI. században mindenki próbál rendszert vezetni a rendszertelenségbe. Így van ez a temetővel is. A telepesek annó kijelölték a területet a mai temetőnek és elkezdtek oda temetkezni. Sok év eltelt, de senkinek sem jutott eszébe elkészíteni a temető térképét és egy adattárat létrehozni arról, hogy kit hova temettek el. Csak temettek, temettek. Így ha a sírok között sétálunk, láthatjuk, mennyi jelöletlen sír van, talán már senki nem tudja, ki is van oda eltemetve. S ha most nem fogunk neki és nem készítjük el a térképet az adatbázissal, a következő generáció is eltávozik, akik még tudják, ki hol van eltemetve. Egy közeli falu ezer eurót fizetett egy cégnek, aki elkészítette a temetőtérképet. Hát a mi költségvetésünkből erre a célra sajnos ennyi összeg nem különíthető el. Érdeklődtem, hogy és mint csinálják a környékbeli falvak, s nekifogtam a munkának. Az építészethez és tervezéshez nem igazán értek, a statisztikát szeretem, s rajzolni is, hát itt volt a kihívás, megtakarítok a falumnak 100.000 dinárt. Több napos barangolás után és az internet adta lehetőségeket kihasználva elkészült a temető térképe. A temetőt 11 szektorra (részlegre) osztottam, a részlegeket sorokra, és minden sírnak parcellaszámot adtam. Egyszerű és átlátható rendszerezéssel. Elkészült a projekt elektronikusan és hagyományosan is ( a legpraktikusabb a környéken), valamint a temető fali térképe. Minden egyes sírnak saját mappája van (a cikk írásakor a temető sírjainak a 30% le van fényképezve), temetőkönyvecskéje. Minden temetéskor a családtagok 10évre fizetik a bérletet s utána csak páran hosszabbítják meg. Nálunk továbbra is marad a minimális díj 600 din, 10 évre, míg a városokban ez az összeg tízszeresét teszi ki. Ha valaki nem hosszabbítja meg, a sírt fölszámolják és másnak újra eladják. Pár évvel ezelőtt megtörtént a földműves gazdaságok bejegyzése, újdonság volt, ám idővel elfogattuk ezt a rendszert. Így lesz ez a temetőparcellák regisztrálásával is. Újdonság a falubeliek számára, míg máshol ez már bevett gyakorlat. Segítségképpen a faluújság hátoldalán láthatják a temető térképet. Látják melyik szektorban van a családi sírbolt. 2011 január elsejétől kérek mindenkit, hogy jelentkezzen a községházán, hogy kiváltsa a temetőkönyvecskét, ha még nem járt le a 10 év, akkor elkapja a könyvecskét, ha pedig lejárt, akkor 2011-töl újra lesz regisztrálva. Mindannyiunk számára cél lehet egy rendezett temető. A temetőt csak akkor tudjuk rendezni, ha mindenki szolidaritást vállalva kiváltja a temetőkönyvet és befizeti azt a minimális bérleti díjat. 2010. december 9. Megjelent a Gyulafalvi Napló legújabb száma

Az aktuális hírek, felhívások mellett, olvashatnak a napsugaras ősz műsorról,az elkészült temetőtérképről... 2010. december 8. RÁGCSÁLÓÍRTÁS

November folyamán minden Zombor környéki faluban ingyen osztották a mérget a rágcsálók irtásához. Maradt még a méregből. Akit nem találtak otthon, az átveheti a községházán. 2010. december 4. MIKULÁSVÁRÓ ÜNNEPSÉG

Október végén ismét megalakult falunkban egy ifjúsági szervezet, itt kihangsúlyoznám, hogy ez egy teljes mértékben új csoport, új vezetőséggel, új ambíciókkal. Energy Ifjúsági Klub néven vagyunk regisztrálva, és pillanatnyilag 24 tagot számlálunk, ám szeretettel várunk minden 15 és 30 év közötti csatlakozni vágyó fiatalt. Az elnök Vajda Arnold, az alelnökök Cifra Bernadett és Juhász István, a pénztáros Móric Renáta, a titkárnő Fingelt Anikó. Első programunkat nem sokkal megalakulásunk után szerveztük, ami a Mikulásváró ünnepség volt, 2010. 12. 4- én került rá sor a Kultúrotthonban, 15 órai kezdettel. Fellépett az óvodások csoportja ünnepi dalokkal és körjátékokkal, az iskolás tanulók modern-, és roma táncokat, valamint furulyajátékot adtak elő, és karácsonyi verset szavaltak. Az Ifjúsági Klub néhány tagja is bemutatta tehetségét, bábjátékkal, karácsonyi mesével, és versekkel szórakoztatták a közönséget. A műsor lezajlottával még közel sem fejeződött be az ünnepség, Mikulásunk apró, jelképes csomagokat osztott ki a gyermekek közt, a továbbiakban pedig a White Diamond együttes lépett fel, valamint karaoket is tartottunk. Jó hangulatban telt el az este. 2010. december 3. ÚJ IFJÚSÁGI SZERVEZET

Bácsgyulafalván új ifjúsági szervezet alakult. 2005 óta immár harmadszori nekifutásra. A nevük ENERGY, a szervezet elnöke Vajda Arnold. 2010. december 3. PÁLYÁZATI SIKER

A zombori Bijelicki Károly Városi Könyvtár a magyarok lakta falvakban működő fiókkönyvtárai és a zombori gyermekkönyvtár részére a magyarországi Szülőföld Alap pályázatán nyert 1750 euró, azaz 188 125 dinár értékben vásárolhatott magyar nyelvű könyveket. A könyvek Budapesten lettek kiválasztva és a kanizsai "Corvina" könyvforgalmazó segítségével kerültek az országba és az öt fiókkönyvtárba. Így Bácsgyulafalva, Doroszló, Nemesmilitics, Bezdán és a zombori gyermekrészleg összesen 274 új, magyar nyelvű könyvel gyarapodott. Főleg gyermek és ifjúsági irodalom lett vásárolva, de akad köztük mezőgazdasági témákkal foglalkozó szakirodalom is. Ez volt az első év, hogy a Szülőföld Alap könyvtárak könyvbeszerzését is támogatta. Kormányos Mária 2010. november 26. NAPSUGARAS ŐSZ 2010

Falunkban november 26-án tartották a napsugaras őszt, ezekkel a szavakkal köszöntötte az igazgatőnő a megjelenteket: Október elseje az idősek világnapja. Ebből az alkalomból köszöntjük mindazokat az embereket, akik hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött. Segítségükkel ápoljuk a hagyományainkat, száll generációról –generációra a sok tudás. Szeretettel gondolunk rájuk, s nem csak ezen a napon, hanem az év minden napján, hisz szeretetükkel, bölcsességükkel ők is mindig a rendelkezésünkre állnak. Idős koruk tapasztalatával helyükre tudják tenni a dolgokat,tudják mi a jó, amit tovább adhatnak, s tudják mi az a rossz, amit el kell kerülni a következő generációnak. Feladatunk, lehetővé tenni számukra az öregkorhoz méltó életet, támaszt nyújtani nekik a pihenés éveibe. Vigyázni kell rájuk segíteni őket, hogy a hosszú évek kemény munkája után örömteli életet élhessenek. Érezzék, hogy nem hagyjuk magukra őket, hogy fontos részei életünknek. Szüleink és nagyszüleink mosolya és gondoskodása rengeteg erőt sugároz felénk, a kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs számunkra. Jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívánunk minden idős embertársunknak. Varga Rajnai Rózsa – igazgatónő 2010. november 25. Megnövekedett forgalom, közvetlen járat Szabadkára

A Zombor és Szabadka közötti főút blokádja miatt, megnövekedett a forgalom Bácsgyulafalván keresztül. Az autós és teherforgalom mellett, a bácspalánkai utasszállító vállalat buszai is Bácsgyulafalván keresztül közlekednek. Szabadka-Bácspalánka járat autóbuszai Bácsgyulafalván is áthalad. Érdemes kihasználni a helyzet adta lehetőséget, hisz közvetlen járat van Szabadkára! A zombori buszállomáson kaphatnak további információt, tel 025/441-751 2010. november 24. BÁCSGYULAFALVI VIRTUÁLIS KÖNYVTÁR

A bácsgyulafalvi kövtár összes könyvcíme, azaz a kölcsönözhető könyvek listája megtalálható a virtuális könyvkeresővel tovább 2010. november 16. TELEFONKÖNYV

Teljes terjedelemben elérhető a bácsgyulaflavi telefonkönyv. Valamint Exel táblázatban le is tölthető!/tovább/ 2010. november 15. INTERJÚ Égető Emesével

A nemzeti rock-ot kedvelők köztudatába tavaly bombaként robbant be a Palmetta zenekar, amely egy teljesen új stílust teremtett meg az anyaországi zenei életben. Amit azonban talán kevesebben tudnak már, hogy ehhez a sikerhez nagyban közre játszott egy délvidéki, Bácsgyulafalváról (Telecskáról) származó lány, Égető Emese, aki gyönyörű énekhangjával segíti a zenekart. Emese eleget tett felkérésünknek, és interjút adott a MAGYARázat.info-nak/tovább/ 2010. november 10. HÁTRÁNYOS HELYZETBEN A FALVAK 2011-es költségvetés

Az év végével elkezdik tervezni a jövő évi költségvetést mind országos, mind városi, mind falusi szinten. Csak az elköltött KÖZPÉNZ mennyisége különbözik a különböző szinteken. A tavalyi falusi költségvetéseket (köztük a bácsgyulafalvi) igencsak megnyirbálták a gazdasági válságra hivatkozva. A négymilliós költségvetésből 500 ezret visszavontak, ez egy ilyen településnél érvágás. A többi környező település sem tudott semmilyen nagyobb beruházásba kezdeni. A 2011-es költségvetés alapját már a megnyirbált 2010-es költségvetés jelenti, teheát a falunkat a jövő évben is csak takaréklángon hagyták, ahogy a többi falut is. A specifikussága Zombor községnek, vagyis a városi közigazgatás területének, hogy a városban és a tizenöt faluban megközelítőleg ugyanannyi a lakossága, 50-50 ezer. Viszont a közpénzeknek az elosztása falu-város viszonylatban nevetséges. Megjegyezendő, hogy a mindenkori vezető politikai erők szeretik maguknak betudni egyes dolgok finanszírozását, mintha az a politikai erő adta volna rá a pénzt. Pedig azok KÖZPÉNZEK, mindannyiunk által levont adók, semmiképp sem pártpolitikai kasszákból befolyt pénzek. Visszatérve a falvakra: a 2011-es évben csak a pályázati pénzekre számíthatunk, és a helyi közösségek számára minimális, mondhatni elenyésző a lehetőség a pályázásra. Maradnak a civil szervezetek pályázatai. Az alapköltségvetés mellett a város minden évben fölméri, milyen nagyobb beruházásokra van szüksége a falvaknak. A bácsgyulafalvi HK tanácsa döntése: elsődlegesen a vízvezeték-hálózat cseréje, a temetőház adaptálása, a terelőút megépítése a tervdokumentáció alapján. 2010. november 02. SIKERES AKCIÓ

A zombori egészségmegőrző központ és a bácsgyulafalvi általános-orvosi rendelő közös akcióját 2010. november 4-én tartották a megújult helyi rendelőben. Ez alkalommal a 19 és 60 év közötti embereket vizsgálták. A prevenciós vizsgán 30 nő és 20 férfi vett részt, a vizsga keretein belül ellenőrizték a testsúlyt, testmagasságot, vérnyomást, koleszterinszintet, triglicerideket, vércukorszintet. A vizsga után dietetikus adott tanácsokat. Külön a nőknek Višnja Kecman egészségügyi nővér tartott előadást a mellrákot megelőző programról és bemutatta az önvizsgálatot a hölgyeknek. Az akció sikeres volt. Tóth Noémi 2010. november 02. HALOTTAK NAPJA

2010. október 23. VMDK Kongresszus Bácsgyulafalván

127 RÉSZTVEVŐVEL MEGTARTOTTA KÖZGYŰLÉSÉT A VMDK /a Nyugat-Bácskai szervezet küldöttei/ Megnyitó beszédet Tari István, a megbízott elnök mondott, szavaiban megemlékezett az 56-os eseményekről, Dr. Páll Sándor 20 éves munkásságát méltatta, megemlítve megtántoríthatlan kitartását halálláig, megmutatva példájával az utat, melyen a VMDK tovább halad. A himnuszunk eléneklése után egyperces hallgatással adóztak a jelenlevők Dr. Páll Sándor emlékének. Munkaelnökséget választva ismertették a napirendi pontokat. Nyugat-Bácskában volt a színhelye a VMDK közgyűlésének. Húsz évvel ezelőtt is itt volt az alakuló közgyűlés, most újból itt találkoztak vajdaság minden tájáról a kitartó magyarok, akik nem tántorodtak meg sem békében sem háborús viharban. Dr. Páll Sándor eszméinek követői kitartóan állják a sarat most, 20 év után is, a különmböző, más eszmék kigondolói előtt. Horváth Ódri Márta elnökletével folyt a közgyűlés. A nairendi pontok megtárgyalása majd a határozatok meghozatala példás módon zajlott. A küldöttek Csonka Áront választották meg a szervezet új vetetőjének. -GOMBOS PORTÁL- 2010. október 02. SZÜLŐK MUNKAAKCIÓJA

A 2010/11 tanévben a zombori Vera Gucunja Iskoláskor Előtti Intézmény bácsgyulafalvi óvodájába összesen huszonnégyen, azaz 18 nagycsoportos és 6 kiscsoportos gyermek jár a foglalkozásra. A nemzetiségi arányok meghatározása nem egyszerű, mert vannak magyarok magyar foglalkozáson, magyarok szerb foglalkozáson, szerbek szerb foglalkozáson és romák szerb foglalkozáson. Mindenesetre a lényeg, hogy 24 gyerkőc tanul és játszik naponta a gyulafalvi óvodában. A tanév kezdetekor az óvodás gyermekek szüleiből összeállt csapat munkaakciót szervezett, mely során kitakarították az óvoda udvarát, kivitték a felgyülemlett szemetet és megjavították a játszótér játékait, a hintákat és a libikókákat. 2010. október 01. T A N Á C S G Y Ű L É S

A bácsgyulafalvi helyi közösség tanácsának 2010. október 1-én megtartott gyűlésén a tanácstagok a következő napirendi pontokat tárgyaltak meg: pénzügyi terv a 2011-es évre. A 2011-es évre a város 3 millió dinárt látott elő Bácsgyulafalva részére, ez annyi, mint a tavalyi lefaragott költségvetésünk. Az alapköltségvetés mellett a város meghagyott egy lehetőséget minden helyi közösség számára, hogy állítson össze egy priortást a közösség számára. A tanács új kút fúrását, vízhálózat tervdokumentációjának elkészítését és a vízvezeték-hálózat cseréjét, a temetőház adaptálását, a terelőút megépítését javasolta a tervdokumentáció alapján. A tanács egyhangúlag elfogadta a 2011-es költségvetés tervezetét. búcsúi helyárak, a Tanács nem változtatott, maradtak a tavalyi helyárak. Elővételben 150 dinár folyómétere, a helyszínen 200 dinár. a víz megfizettetésének a problematikája. A falu lakossága egy évi költségvetési összeggel, azaz megközelítőleg 3 millió dinárral tartozik a falu kasszájának. Az 56 legnagyobb adós közül 42 magyar. A tanács lekapcsolás előtti fölszólítást küld ki a fogyasztóknak, s amennyiben nem tesznek eleget, megkezdik a hálózatról való lekapcsolást. gesztenyefák megmentése. A tanács a tartományi titkársághoz fordul a településsel egykorú fák megmentéséért. 2010. szeptember 02. Új menetrend szeptember 1-től

A zombori Severtrans utasszállító vállalat, két évre megkapta a jogot Topolya község területén az utasszállításra. Így a Topolatrans megszűnt. Bácsgyulafalvára mind két irányba és irányból Svertrans autóbuszok közlekednek. Visszaállították a közvetlen járatot Zombor és Topolya között. Bővebben a menetrendben olvashatják. 2010. szeptember 01. 126. TANÉV

A bácsgyulafalvi általános iskolában szeptemberben megkezdődött a 126. tanév. A délvidéki magyar iskolahálózat holtpontra érkezett. A magyar településeken egyre kevesebb a gyerek, Nyugat-Bácskában pedig különösen aggasztó a helyzet. Bácsgyulafalva az egyedüli település, ahol nem kell külön kérelem az osztály megnyitására, hiszen 17 elsős kezdte meg a tanévet a magyar tagozaton. Az idei tanévben megkezdődtek a osztályösszevonások. Az összevonásokat a tömbben kezdték, majd telefonhívást kapott a nemesmiliticsi iskola, hogy össze kell vonni az alsó tagozatokat, majd elálltak ettől a tervtől. A szórványban az összevonások és iskolabezárások a település leépítését és megszűnését jelentenék. A gyulafalvi iskolában a gyerekszám problémája a 2014/15-ös tanévben jelentkezik, amikor csak 6 gyermek lesz a magyar első osztályban. 2010. augusztus 28. FALUNAP 2010

A 2010-es falunap is bőséges programot kínált a helyiek számára. A szombat reggeli program térzenével, fiákeres hívogatóval kezdődött. A reggeli program már évek óta az egészségügyi sátor önkénteseinek köszönhető. A betegségmegelőző program az idén is az ingyenes vércukorszint- és vérnyomásméréssel valósult meg. A HK saját erőből 100 ingyenes vércukorszint-mérést tudott támogatni. Az idei kampánykor nem regisztráltak egy új cukorbeteget sem. Az idén is aktívan részt vett az ifjusági szervezet a falunap szervezésében. A gyermekekkel való foglalkozás mellett megszervezték a kispályás labdarugó-tornát, vegyes csapatokkal. Az idén a Hagyományok Háza portáján a délelőtti foglalkozáson fafaragást, agyagozást, csuhézást tartottak. Kézimunka-kiállítás is volt a kultúrotthonban, a helyi Pünkösdi Rózsa kézimunkacsoport munkáit lehetett megtekinteni a nap folyamán. A tűzoltók bemutatója mellett kamionhúzó versenyt is szervezett a helyi egyesület. A délutáni program folyamán a tavalyi sikert követve az idén is a bácskertesi Melody együttes muzsikált. A falunapra elkészült Peić József óra- és antiktárgy múzeuma. A gyűjtemény legrégebbi darabja a II. Szilveszter pápa nevéhez fűződő gátszerkezetű óra. Az idén is közel húsz bográcsban főtt a falunapi vacsora. A kultúrműsort 18 órára tervezték, az eső azonban közbeszólt. A téren megterített asztalok és az ünneplő társaság is beköltözött a kultúrotthonba. Az idén a tápéi Tápai Hagyományőrző Egyesület műkedvelői, a bácsgyulafaiviak, és a pest megyei Kartal település Nefelejcs népzenei együttese lépett fel. Az idei bálban a Zentai csibészek szolgáltatták a talpalávalót. WILLAGE DAY 2010 FALUNAP 2010.aug. 28. DAN SELA 2010

08:00 Térzene 08:00 Lovas – fiákeres hívogató 08:00-10:00 Egészségügyi sátor – ingyenes vércukorszint- és vérnyomás mérés 09:00-18:00 Látogatható a Hagyományok háza 09:00-18:00 Látogatható az Antikóra múzeum 09:00 Kézimunka-kiállítás megnyitó a kultúrotthonban 09:00 Kispályás labdarugó-torna 09:00-16:00 Gyermek játszósátor a falu központjában 09:00-14:00 Kézműves foglalkozás (fafaragás-agyagozás-csuhézás) a Hagyományok házában 14:30 Hagyományok háza ünnepélyes megnyitója 15.00-19:00 Térzene, vendégünk a bácskertesi MELODY együttes 16:00 Bográcsfőző helyek elfoglalása és tűzgyújtás 17:00 Tűzoltó Egyesület bemutatója és tűzoltókamion húzó verseny 18:00 Kultúrműsor – Magyar népdalok fesztiválja Bácsgyulafalván. Fellép: Tápé, Kartal, Nemesmilitics és Bácsgyulafalva. 19:00 Vacsora és utcabál, a talpalávalót a „ZENTAI CSIBÉSZEK” zenekar szolgáltatja 20:00 Sörivó – erő verseny Bővebb információ és helyfoglalás a Helyi Közösség irodájában kapható. Rossz idő esetén program és helyszínváltozások lehetségesek. Tisztelettel várunk mindenkit Bácsgyulafalava Önkormányzata 2010. augusztus 24. HÍMZŐTÁBOR BÁCSGYULAFALVÁN 2010.aug. 26-27.

Augusztus 26-án és 27-én hímzőtábort tart a helyi Pünkösdi Rózsa kézimunka-csoport, a Hagyományok Házában, az Ady Endre 120 szám alatt. A csoport tagjai mellett a hímzés iránt érdeklődő gyulafalvaiak is részt vehetnek a táborban. További információ Makó Erzsébetnél. 2010. augusztus 20. MEGÚJULT KÖRNYEZETBEN

Augusztus 18-án használatba vették a fölújított általánosorvosi-rendelőt az ott dolgozók és a betegek is. Az általánosorvosi-rendelő belső felújítása, ami 900.000 dinárba került. A fölújítás nem történt volna meg ilyen mértékben, ha nem lettek volna a településnek ilyen patrióta vezetői. Külön köszönet illeti a falu városi tanácsosát, Elvegyi Ákost, akinek a közbenjárására ilyen mértékben megújulhatott a helyi egészségvédelmi intézmény, ahol legalább negyven éve nem történt ilyen beruházás. 2010. augusztus 17. KÉZIMUNKÁKÓK SIKEREI

A művelődési egyesület drámacsoportja mellett a másik aktív csoport a kézimunka-csoport. Ez az év sikerekben gazdag volt – tudtam meg Makó Erzsébettől, a csoport vezetőjétől. Jelenleg húsz aktív tagja van a kézimunka-csoportnak. Hat óvódás gyermek vett részt rajzpályázaton az idei MIRK-en, amit Moholon rendeztek. A megmérettetésen 32 személy 52 munkával nevezett be, a helyi csoport eddig a 17. helyen volt, az eredményhirdetés után feljöttek a 7-ik helyre, ami igen szép eredmény. A III. osztályosok I. díjat kaptak, a VII. osztályosok egy első, egy második és egy harmadik díjat szereztek. A magyarországi Könnycsepp Alapítvány és a Pünkösdi Rózsa kézimunka-csoport kézműves foglalkozást tartott Bácsgyulafalván magyarországi kézimunkázók részére. A foglalkozáson hét gyermek és öt felnőtt vett részt. A foglalkozáson a csuhézás (susnyázás) tudományát sajátíthatták el. Július 7-é és 10-e között Bezdánban részt vettek a Vajdasági Kézimukakedvelők Szövetségének XII. kiállításán. A csoport itt is kimagasló eredményt ért el, bronzérmesek lettek. Július 12-e és 17-e között a néptánctábor mellett a csoport 13 gyermek számára ingyenes kézműves foglalkozást tartott a Hagyományok Házában. A szomszédos Bácskossutfalván is vendégeskedtek az ottani kézimunkázókkal. Hímzőtábort szerveznek augusztus 26-27-én, a falunapi ünnepség szervezésében is részt vesznek kézimunka-kiállítással és kézműves foglalkozással. 2010. augusztus 15. SZÚNYOGÍRTÁS

Augusztus 15-én ünnepi szentmisével ünnepelte Pásztor Árpád helyi plébános a szolgálatkezdésének 25 éves évfordulóját. Isten áldása kísérje a további szolgálatában! 2010. augusztus 2-7. DOMBÓVÁRI FELLÉPÉS

A helyi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Vándor társulata részt vett Dombóváron és Pécsett tartott Nemzetközi Diákszínjátszó Fesztiválon. A Pájinkás János című darabot vitték színre. A gyulafalviakon kívül még egy szerbiai társulat lépett föl, szerb darabbal. A Kárpát-medence minden országa részt vett ezen a találkozón, ami az Európa Kulturális Fővárosa: Pécs2010 rendezvénysorozat egyik programja. Az egyhetes dombóvári és pécsi tartózkodás alatt a fellépés mellett a fiatalok délelőttönként foglalkozásokon, képzéseken vettek részt, esténként pedig megnézték a többi résztvevő társulat előadását. A gyulafalviak Dombóváron léptek föl, de alkalmuk volt megnézni Pécset is, a mediterrán hangulatú dél-dunántúli magyar várost is. A föllépés és a továbbképzés, valamint az egyhetes magyarországi tartózkodás reméljük, erőt ad nekik az előttük álló további munkához. 2010. augusztus 2. SZÚNYOGÍRTÁS

A nyár folyamán három hétig nem ült össze a Városi Tanács, hogy döntsön a szúnyogirtásról, így a vízparti települések mellett a többi falu is szúnyoginvázióban szenvedett. Zombor város városi tanácsa augusztus elején hagyat jóvá a vízparti települések után a többi települések szúnyogirtását is. Bácsgyulafalván augusztus 2-án történt a szúnyogirtás. 2010. július 25. TŰZOLTÓVERSENYEN

Az idei városi tűzoltóversenyt június 20-án tartották Csonoplyán. Több mint harminc csoport vett részt a versenyen több kategóriában. A bácsgyulafalviak több kategóriában mérették meg magukat. Felnőtt kategóriában a harmadik, ifjúsági lánycsapat az első, az ifjúsági fiúcsapat a második, a pionír lánycsapat a második, míg a pionír vegyes csapat a harmadik helyezést érte el. Az önkéntes tűzoltók az idén is megszervezték az aratási ügyeletet. Csak az ügyelet első két napján kellett akcióba lépniük, mert a szeméttelepen gumit égettek ezzel veszélyeztetve a gabonatáblákat. 2010. július 21. MEGBUKOTT RENDEZVÉNY

A zombori Laza Kostić Kultúrközpont, Zombori nyár nevű kulturális rendezvénysorozatának rövidített változatát az idén a városhoz tartozó tizenöt településen is bemutatták – több-kevesebb sikerrel. Bácsgyulafalván július 21-én került bemutatásra a Zombori nyár 2010 a falvakban elnevezésű kulturális, szórakoztató műsor. A központ két plakáttal próbálta értesíteni a lakosságot a szerb nyelvű műsor időpontjáról. Kevés sikerrel. Az öt megjelent érdeklődőt látva meglepődött a központ igazgatója is, de a megjelent nézők is. Az ilyen propaganda mellett nem igazán lehet sikert elérni, nem beszélve arról, hogy a 72%-ban magyarok lakta településen magyar fellépőkre is szükség lenne. 2010. július 12-17. NÉPTÁNC- ÉS KÉZMŰVES TÁBOR

A helyi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület a tavalyi sikerek után az idén is megszervezte a néptánctábort. A néptánc oktatása mellett a kézművességnek is jutott hely. A tizenkét gyermeket Rácz Szabó Rita és Resócki Roland oktatta néptáncra, míg minden nap a néptánc mellett a kézműves foglalkozásokon a gölöncsér szakmába kaptak betekintést a gyermekek. A tábor július 12-e és 17-e között zajlott, péntek este, az utolsó előtti napon az agyagozás során készült munkákat kiégették, míg az utolsó nap estéjén a gyermekek bemutatták a tanultakat és kiállítást rendeztek az agyagozás során készült munkákból. 2010. július 9-11. FAZEKASNAPOKON MAGYARSZOMBATFÁN

Július második hétvégéjén a falu testvértelepülésén, Magyarszombatfán a Fazekas napokon vendégeskedtek Bácsgyulafalva küldöttei. A gölöncsérek földjén kiváló képzőművészek is alkotnak 2010. június 14. MÁTÓL LÉP ÉRVÉNYBE AZ ÚJ, NYÁRI MENETREND

A nyáriszünidő alatt, utasok hiányában a zombori Severtrans utasszállító vállalat törölte több Zomborba és Topolyára induló járatait. A tanítás megkezdésével ezek a diákjáratok is újra indulnak.Itt megtekinthetik a INDULÁSI menetrendet és az ÉRKEZÉSIT is. 2010. június 12. TANÉVZÁRÓ 2009/10

Tegnap nyitottuk meg az új 2009-2010-es tanévet, és már itt van az évzáró napja, a nagybetűs nyári szünet kezdete. Nagy utat tettünkmeg a tanév kezdete óta, még ha rövidnek is tűnik az eltelt idő. Most elérkezett a számadás, a bizonyítványosztás ideje, ami egész éves munkánkat mérlegre teszi. Ilyenkor mi, tanárok is elgondolkodunk azon, hogyan teljesítettünk a gyermekekkel közösen, mit tettünk jól vagy rosszul. Ebben a tanévben, tíz osztályba 121 tanuló járt az iskolába. A napi oktató-nevelő munkát 19 pedagógus látta el. Munkánkat segítette az iskolatitkár, a közgazdász, a takarítók és a karbantartók. Tisztelt jelenlévők! Iskolánk tantestülete mindig arra törekedett, hogy minnél több legyen az az érték, amit a gyermekek tudásában, szociális - kulturális fejlődésében kaphatnak az iskolától. Iskolánk nyíltan és tudatosan vállalja, belső és külső erőkkel megküzdve is, hogy az értékeit megőrzi és továbbadja. Teszi ezt mindennapjaiban. Értéket kíván a tudáshoz hozzáadni egy olyan világban, ahol az értékek tudatos megsemmisítése, nevetségessé tétele folyik. Kérek minden pedagógust, szülőt, hogy közösen védjük, óvjuk gyermekeinket, jövőjük és általuk jövőnk érdekében az értékeket romboló hatásoktól. Tisztelt szülők! Elvégeztük e tanévben is azokat a feladatokat, amit a tanévre célul tűztünk ki magunknak. Voltak vidám és szomorú pillanataink, voltak ragyogó sikereink és estenként kudarcaink is. Mindezek ellenére sikeres tanévet tudhatunk magunk mögött. E tanévben is, szervezett rendezvényeink a játszóházi foglalkozások, az iskola 125 éves évfordulója, a sportverseny, Napsugaras ősz, kirándulás, a gyermekek fejlődését szolgálták. Azon munkálkodtunk, hogy megteremtsük az elvárások, igények és a pedagógiai programunnkban megfogalmazottak összhangját. Kollégáim nevében is igérem, továbbra is azon leszünk, azon munkálkodunk, hogy a ránk bízott gyerekekből a bennünk rejlő értékeket minél nagyobb sikerrel és eredménnyel hozzuk felszínre. Törekedjünk arra, hogy az oktatásban-nevelésben résztvevő hármas a tanító a szülő és a tanuló, az utóbbi érdekében keressünk minden lehetőséget, ami segít a gyermek minnél magasabb szintű fejlődését. Varga Rajnai Rózsa a bácsgyulafalvi Kis Ferenc Álatalános Iskola igazgatónője 2010. június 11. ÉVZÁRÓ MŰSOR

Ma délután 17:00-kor tartja évzáró műsorát a helyi általános iskola. 2010. június 7. MEGKEZDŐDTEK A MUNKÁLATOK

A helyi egészségház belső fölújítása megkezdődött. A nyár végére egy korszerűbb környezetben folytatódhat az általános-orvosi szolgálat. 2010. június 1. IDŐPONT KÉRÉS

A zombori Đorđe LazićEgészségház az általános-orvosi rendelőkben bevezette az időpontkérést (köznyelvben sor íratást). A nyugati társadalomban ez természetesen alkalmazott gyakorlat. Itt Szerbiában ez teljesen új az általános-orvosi prakszisban. A háziorvosok számára napi 34 vizsgát fedez az állami egészségbiztosító intézet, ezen felüli vizsgákat a biztosító nem fedezi. A gyógyszeríratásra továbbra is ajánlatos a rendelőt hívni és jelezni a nővéreknek, mikor esedékes a gyógyszeríratás. Míg a sürgősségi ellátást továbbra is minden időpont kérés nélkül fogadják. 2010. május 28. BALLAGÁS

Május 28-án a helyi Kis Ferenc Általános Iskola végzős diákjai búcsúztak a padtársaiktól, tanáraiktól, iskolájuktól. A tizennégy végzős számára lezárult egy korszak és egyben megnyílik egy új tele kihívásokkal. A faluban 1956-tól minden évben megszervezik az ünnepélyes ballagási műsort, ahol a hetedikesek a többi diáktársaikkal együtt. Ez az egyik hagyománya a településnek. A ballagó nyolcadikosok közül összesen hét tanuló végezte a kitűnő tanulmányai eredménnyel, ebből Mándity Flóra színkitűnő lett, Kasza Noémi és Borsos Dóra, aki egyben a generáció diákja lett. Az év sportolója Stanković Zlatko. Horváth Gyula a generáció diákját és sportolóját ezüst ékszerrel ajándékozza meg, míg a HK Tanácsa a kitűnő tanulókat könyvjutalomba részesíti, amit Keszég Kornél a HK Tanácsának elnöke adta át. 2010. május 23. NÉZZÜNK MA KABARÉT

Címmel zenés REJTŐ ESTET mutatott be a bezdáni Petőfi Sándor Mávelődési Egyesület színjátszó csoportja, mely a maroknyi helyi színházkedvelő tapsal jutalmazta a vendégelőadókat. 2010. május 15. Jótékonysági bál

Május 15-én szombaton jótékonysági bált szervezet a Forrás Alapítvány, a helyi civil szervezetekkel és polgárokkal közreműködve. A bálra kilencven felnőtt és négy gyermekjegy lett eladva, valamint 441 tombolajegy. A tombola fődíja egy mikrohullámú sütő, amit Bálint Katalin és Antal nyert. A tombolajándékokat a következő szervezetek-egyének szponzorálták: Pásztor Árpád plébános, helyi Vadászegyesület, Juhász Szteván, Farkas János, Konter Tamara, Faragó Béla, Krizsán Katalin, Kovács István, helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Nyomtató Gizella, Zsigovics Piroska, Krizsán Gizella, Rita-kozmetikus, Kerepesi Erzsébet, Váci Róbert, Bálint Antal, Tóth András, Pataji Josip, Balog Ákos, Szabó Attila �Meteor komerc, Ervin Taxi, KWS, Kormányos István, Pál Erzsébet, Maxi Kópé üzlet, Pünkösdi Rózsa kézimunka-csoport, Makó József, Süge Ferenc, Kormányos Mária és Antal, Bakos István, Cica-bolt, Skarabeus, Bezdán Zoltán és Ferenc, Tel-liba, Turcsányi András �Timi tésztaüzem, Varga Piroska, Dávid Ottó, Novi Sad seme. A szervezőbizottság mellett munkájáva hozzájárult a rendezvény sikeréhez: Kormányos Etelka, Nyomtató Gizella, Farkas Verona és László, Bálint Katalin, Balog Tamás, Pál Adrián, Makk Mihály Mészáros Jenő, Krizsán Mária, Safrankó Aranka, Fodor József �Joci, Keszég Kornél és Krisztián, Virág Margit, Balog László, Zsigovics Piroska. A bál tiszta bevétele, ami a Forrás Alapítványnak lett átutalva 46.550 din. 2010. május 12. Tornádó Bácsgyulafalván

A szélsőséges időjárás korszaka mindenképpen beköszöntött. A Föld energiahordozói kapacitásának a kicsapolása meghozta az eredményt. A rohanó, globalizált világ következménye minden téren(pénzügyi, szociális, közösségi és most már természeti-környezeti-éghajlati) érezhető. A májusi időjárás az áprilisival szeszélyes volt. Olyannyira, hogy május 12-én a déli órákban három tornádó volt észlelhető a faluban. Erre még a település történelmében nem volt példa. Az őseink az árvíz elől ide menekültek a Puszta-Kúlára, ahol az aszállyal és a jégveréssel küszködtek, küszködünk immár 127 esztendeje. Arra, hogy egy Amerikában szokásos időjárási fenomén jelentkezik itt a Kárpát-medence déli peremén, ez mindenképpen figyelmeztető, az hogy kinek milyen és kit mire figyelmeztet ezt már embere válogatja. Minden esetre elgondolkodtató! 2010.ápril.16. Megjelent a Gyulafalvi Napló legújabb száma

A hírek, információk, felhívások mellett, a faluújság legújabb számában Sólyom László nyugat-bácskai látogatásáról, a helyi önkormányzat döntéseiről és a faluban történő kulturális eseményekről olvashatnak 2010.ápril.11. Kárpáti Péter:Pájinkás János

Népes közönség előtt mutatta be a helyi Vándor társulat csapata a legújabb darabjukat. 2010.ápril.10. Holnap előadás Bácsgyulafalván

2010. április 11-én, vasárnap a bácsgyulafalvi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület színjátszó csoportja Kárpáti Péter: Pájinkás János című tragikomédiáját mutatja be Vajda Arbold rendezésében Bácsgyulafalván a kultúrotthon színháztermében. A kultúregyesület Vándor társulata ezzel a színdarabbal lépett föl az idei Vajdasági Amatőr Színjátszók Szemléjén, melyet Szilágyin tartottak. 2010.márc.26. Iskolanap

Ma ünnepli a helyi Kis Ferenc általános iskola az iskolanapját. A gyermekeknek sportfoglalkozásokat szerveztek, míg Varga Rajnai Rózsa igazgatónő tanácskozást szervezett a kis-iskolák jövője címmel. 2010.márc.25. A szemlén...

A bácsgyulafalvi kultúregyesület Vándor Társulata holnap mutattja be Kárpáti Péter: Pájinkás János tragikomédiáját, vajda Arnold rendezésében, a szilágyin tartott Vajdasági Amatőr Színjátszók XV. Találkozóján. 2010.márc.21. Halálos kimenetelű baleset

Tegnap este, halálos kimenetelű baleset történt Bácsgyulafalva és Kerény közötti útszakaszon. A balesetben Fingelt Szabina(31) életét vesztette, míg Német Anasztázia(33) a zombori Közkórház intenzív osztályán fekszik, állapota stabil. 2010.márc.13. Holnap jelenik meg a Gyulafalvi Napló legújabb száma

A hírek, információk, felhívások mellett, a faluújság legújabb számában kommunális körképről olvashatnak a régióban. 2010.márc.12. Sólyom László ma találkozott a hét Nyugat-Bácskai magyar település polgármestereivel

A magyar köztársaság elnöke Kupuszinán találkozott a hét Nyugat-Bácskai magyar település polgármestereivel, köztük Keszég Kornéllal, Gyulafalva polgármesterével is. Nyugat-Bácskában még ilyen magas rangú anyaországi politikus nem járt. A találkozás helyszíne az Apatin községbeli Bácskertes(Kupuszina)volt. A kupuszini kerekasztal beszélgetés során az elnök úr rövid beszámolótt hallott a magyarság helyzetéről, kulturális életről és a környék gazdaságáról. Majd, elnök úr kifejtette elismerését a helyiek megmaradási törekvéseiben, megerősítette a polgármestereket, hogy Boris Tadić-tyal való találkozása során megemlíti a béregi határátkelőhely bővítésének a sürgősségét, amely mindenképpen fellendítené a térség gazdaságát. 2010.márc.11. Új anykönyvi kivonatok

Március elsejétől lehet igényelni az új anyakönyvi kivonatokat. A védjeggyel nyomtatott kivonatok, addig érvényesek még a rajta lévő adatok nem változnak, vagy a dokumentum nem sérül meg. Ha egyszer kiváltja az ember a továbbiakban csak felmutatja a hivatalokban, vagy fénymásolatot készít róla. Az anyakönyvi kivonatok mellett a házasságkötési kivonatokra is ezek a szabályok érvényesek. A bácsgyulafalvi anyakönyvi hivatalban is az új véd-jeles nyomtatványokat adják ki a polgároknak. 2010.márc.8. Március 8

A nemzetközi nőnap alkalamából köszönti a honlap minden kedves hölgy olvasóját a Bácsgyulafalvi HK Tanácsa 2010.márc.7. FELHÍVÁS

Közösségünk legnagyobb ajándékai az újszülött gyermekek. Várjuk azon házaspárok jelentkezését, akik szívesen megosztanák örömüket a közösséggel azáltal, hogy a Gyulafalvi Napló számára beküldik a csöppségekről készített fényképet, s a jövőben a faluújság hátlapján ezt a BABAHÍREK rovatban közzétennénk. 2010.márc.6. Bácsgyulafalva a turisztikai ajánlón

A topolyai Teleház legújabb programja a délvidéki turisztikai kalauz honlapjának kidolgozása. Bácsgyulafalva is az elsők között lesz ezen a kalauzon, rövid ismertető lesz látható a faluról, közérdekű információk mellet a falu nevezetességeiről is olvashatunk majd. 2010.márc.5. CSOMAGOSZTÁS

A zombori Vöröskereszt a Szociális Központtal és a bácsgyulafalvi helyi közösség együttműködésével harminchét csomagot osztott szét a településen. A szociális központ által összeállított listán szereplők burgonyát, száraz, tartós élelmet kaptak. 2010.márc.4. Kommunális körkép Közép-Bácskában

A környékben itt nálunk a legolcsóbbak a kommunális szolgáltatások díjai. A szomszédos Kerény ugyanazzal a gonddal küzd, mint mi. Vannak háztartások, amelyek több mint egy évtizede nem fizettek egy dinárt sem az elhasznált vízért. Topolya község területén már egy jó ideje megemelték a víz és a kommunális szolgáltatások árát. Érdemes megemlíteni, hogy Topolyán 36 dinárba kerül a víz mł-e, az az ivóvíz, amely szabad szemmel is láthatóan sárga. A problémát úgy próbálták megoldani, hogy pályázatból ÖKO-kutakat fúrattak. Aki tiszta vizet szeret inni, ballonokkal jár vízért. Zombor város vezetése hosszú távú stratégiája közt szerepel a falvak kommunális szolgáltatásainak a nyújtása is. Nemesmiliticsen, Kerényen és Csonoplyán már a város kommunális vállalatai látják el a lakosokat ivóvízzel (Csonoplya), illetve szervezetten gyűjtik a háztartási szemetet (Kerény, Csonoplya, Nemesmilitics). A következő körben már a távolabb eső falvak is sorra jutnak, így Bácsgyulafalva is. A város tervei közt szerepel egy újabb regionális ivóvízkút fúrása, amellyel látnák el a környező településeket ivóvízzel. 2010.márc.3. Táncosok

A tavalyi tánctábort követően igény mutatkozott a táncoktatásra. A helyi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület a topolyai Tangó táncklubbal közösen szervezett tánciskolát az általános iskolások számára. Kezdetben szép számban vettek részt a gyerekek a képzéseken, amit szombatonként tartanak az iskola tornatermében. Jelenleg 14-16 gyermek jár rendszeresen a foglalkozásokra. A klasszikus táncok mellett latin-amerikai táncok alaplépéseit is elsajátítják az órákon. Példaértékű kitartásuk. Sok sikert az ifjú táncosoknak. 2010.márc.2. Bárányjárás elcsatolva

A zombori városi képviselő-testület februári ülésén elcsatolta a Bárányjárási tanyákat Bácsgyulafalva közigazgatásától, azaz a helyi közösségtől. A Kerényhez közel fekvő tanyákon élők hivatalos ügyeiket immár Kerényen intézhetik, ahova eddig is gravitáltak. 2010.márc.1. ÉRTESÍTÉS

A Božidar Lazić Egészségház értesíti a lakosságot, hogy minden általános orvosi rendelő hirdetőtábláján megtalálható azon orvosok névsora és telefonszámai, akik az egészségügyi intézmények mellett hivatottak megállapítani a halál beálltát. 2010.febr.15. Együttműködés a belgrádi legyel nagykövetséggel

A belgrádi lengyel nagykövetség kulturális titkárságának a közreműködésével ma már rövid ismertető olvasható Bácsgyulafalva honlapján a településről lengyelül is. Ez a jövőbeni közreműködés első lépése a falu és a nagykövetség között. 2010.febr.14. Megszűnt autóbusz-járatok

A topolyai Topolatrans utasszállító vállalat, több mint tíz év után megszüntette Topolya és Zombor között közlekedő közvetlen járatait. A reggel 6.00 és 10.50kor Topolyáról és 9.00 valamint 15.00-kor Zomborból induló járatokról van szó. A jövőben az egyik városból a másikba bácsgyulafalvi, kulai vagy szabadkai átszálással lehet eljutni. 2010.febr.03. A KERESZTNEVEK VÁLASZTÁSÁNAK ALAKULÁSA BÁCSGYULAFALVÁN 1900-TÓL NAPJAINKIG

Tápai Renáta bácsgyulafalvi száramazású újságírónak a szakdolgozata olvasható a település honlapján, bővebben itt. 2010.jan.28. Ma megjelent a Gyulafalvi Napló legújabb száma

A hírek, információk mellett Lábadi Dávid Borsos Dórával, a temerini Tini - Táncdalfesztivál egyik győztesével készített riportját is megtalálhatják a faluújság legújabb számában. 2010.jan.27. Elmarad a bezdáni amatőr színjátszók fellépése

A Bezdáni Petőfi Sándor Művelődési Egyesület amatőr színjátszói vasárnap estére beharangozott előadása a hideg időjárás miatt elmarad. 2010.jan.26. Mától angolul és franciául is elérhető Bácsgyulafalva honlapja

Magyar, szerb valamint spanyol nyelv után még két világnyelven elérhető falunk honlapjának rövidített változata.ANGOLUL FRANCIÁUL 2010.jan.22. Mától bácsgyulafalvi anyakönyvi hírek is

Mától Bácsgyulafalva anyakönyvi hivatalának hírei is elérhető honlapunkon.A faluban elhunyt és született polgárok névsora olvasható. Egyenlőre a lista a 2009-ben születtetek és elhunytakat tartalmazza. Folyamatosan frissítjük a 2010-es adatokkal, valamint az előző évek adatival. 2010.jan.20. KÖVÉR LÁSZLÓ NYUGAT-BÁCSKÁBAN

A VMDK nyugat-bácskai körzeti szervezetének a vendége volt Kövér László a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség választmányának elnöke január 20-án. Az egybegyűlteket a körzet vezetője Horváth Ódry Márta köszöntötte, az est moderátora Ternovác István rádiós újságíró volt. A lakossági fórum színhelye a zombori Magyar Polgári Kaszinó. A nagyterem zsúfolásig megtelt a körzet magyar lakta településeiről érkezettekkel. A Kövér László elnök úr immár másodszor jár Nyugat-Bácskában. Nemesmilitics és Bezdán után, most a zombori lakossági fórum díszvendége volt. Elnök úr ismertette a FIDESZ álláspontját a határon túli magyarokat érintő problematikáról. Valamint röviden ismertette a Fidesz �MPSZ terveit, ha kormányra kerülnek. Kövér úr a fórum zárójaként a jelenlévők feltett kérdéseire válaszolt. 2010.jan.17. Mától Bácsgyulafalva honlapja spanyol nyelven is

Mától magyar és szerb nyelv mellett, spanyol nyelven is olvasható Bácsgyulafalva honlapja. Spanyol nyelvet Spanyolországon kívül még több száz millióan beszélik Közép- és Dél-Amerikában. Egyenlőre a honlap tartalmának rövidített változata érhető el spanyol nyelven. Spanyol nyelv után hamarosan franciául is olvasható lesz Gyulafalva honlapja.SPANYOLUL 2010.jan.16. Kádercsökkentés az egészségházban

A kádercsökkentés érintette a falu általános-orvosi rendelőjét is. Három technikus helyett a továbbiakban immár csak egy nővér és egy szülész-nőgyógyászati tecnikus dolgozik az orvos mellett. 2010.jan.07. Čestitamo Božić

onim čitaocima koji slave po Julianovom kalendaru. Bácsgyulafalva közel 20%-a szerb nemzetiségű, közülük szinte mindenki pravoszláv vallású. A helyi szerb lakosságnak nincs se kulturáis, se vallási szervezete, amely működne. Így a legtöbb helyi pravoszláv hívő vagy a családjában, vagy a szomszéd faluban, Kerényen ünnepli a karácsonyt. 2010.jan.06. Tánctáborban a gyulafalvi ifjú táncosok

Hétfőtől, egyhetes tánctáborban vesznek részt a topolyai Tangó táncklub gyulafalvi növendékei. A topolyán tartandó tábor alatt, több új táncot sajátítanak el . A tábor végeztével egy műsor keretében bemutatják az újonnan elsajátított táncokat. 2010.jan.05.

Új menetrend a Topolatrans-nál

A téliszünidő alatt, utasok hiányában a topolyai Topolatrans utasszállító vállalat törölte a Zomborba induló közvetlen járatait, azaz 6.00 és 10.50-kor Topolyáról induló és 9.00 valamint 15.00 Zomborból induló járatait. A tanítás megkezdésével ezek a diákjáratok is újra indulnak. Addig a két város közt az utazás bácsgyulafalvi átszállással lehetséges. /bővebben a menetrendről/Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!